Som ung kvinna reste jag ut i världen för att möta människor och nya kulturer. Jag har levt i och besökt länder och städer i våra världsdelar. Tack vare dessa möten och resor har jag funnit ro att söka i mina inre rum, mellan mörker och ljus precis som i måleriet – en längtan till att undersöka färgerna, detta magiska material.

För mig är skapandet ett möte, ett forskande möte. Det är här som jag erfar de omedvetna skikten i mitt jag och med hjälp av färgernas möjlighet synliggör dem. Med mina bilder försöker jag att nå det poetiska i måleriet och på så vis beröra något hos betraktaren – ett minne, en längtan, en känsla som väcker något slumrande. Det är i litteraturen, naturen och i myterna som jag finner min inspiration.

I myter och urbilder kan jag se att vi alla har en gemensam tillhörighet, ett släktskap med varandra från våra skilda kulturarv. Naturen väcker min förundran och vördnad.

Medlemskap: KRO, KRO Uppland, KC Öst, UKK Uppsala Konstnärsklubb, UKV Uppsala Konstgrafiska Verkstad 

Kommentarer inaktiverade.